top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van Elvama BV

Contactgegevens: Beversesteenweg 622, 8800 Roeselare

Adres maatschappelijk zetel: Beversesteenweg 622, 8800 Roeselare

Telefoon: 051 / 78 80 37

E-mail: info@elvama.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0 438 490 181

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 

Hieronder vindt u onze wettelijke voorwaarden. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.

1.       Bestellingen van minimum € 250 binnen België worden gratis aan huis geleverd. Voor kleinere bestellingen binnen België wordt een forfait van € 10,00 aangerekend. Er kan ook gekozen worden om de bestelling te komen afhalen op kantoor in Moorslede. Hiervoor wordt geen forfait aangerekend en wordt er een dag en uur afgesproken voor afhaling. Voor bestellingen naar het buitenland wordt een aparte prijsofferte gemaakt.

2.       De levering gebeurt na ontvangst van de betaling door overschrijving. Afhaling kan tegen contante betaling of kaartbetaling.

3.       Indien het bestelde artikel onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de consument schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

4.       De prijzen vermeld in onze prijslijsten zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de bevestiging. Daarna kunnen zij onderhevig zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

5.       Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Elvama beperkt tot de omruiling van de goederen.

6.       In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven is daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van 50 €.

7.       Elvama blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

8.       Herroepingsrecht: U heeft 14 dagen herroepingsrecht vanaf de dag van levering. Bij retour binnen de 14 dagen wordt de bestelling inclusief verzendkosten terugbetaald.  De bestelling moet uiterlijk 14 dagen na melding van retour teruggezonden worden naar Elvama BV, Beversesteenweg 622, 8800 Roeselare. Kosten voor retour zijn voor de klant. Geopende producten nemen we niet terug.​ Wijnen en producten met vervaldatum worden niet meer teruggenomen na de 14 dagen herroepingsrecht. Andere producten worden tot 30 dagen na levering teruggenomen. Vanaf 15 dagen na levering wordt bij retour de bestelling exclusief verzendkosten terugbetaald. Kosten voor retour zijn voor de klant.

9.       Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht aan personen onder de 18 jaar.

bottom of page